Uw financiële zaken in goede handen of tijdelijk een financieel specialist nodig?

BosQc is het juiste adres voor:

  • Interim management;
  • Screenen van uw bedrijfsprocessen;
  • Het fungeren als sparringpartner binnen uw dagelijkse bedrijfsvoering;
  • Business Control / Project Control;
  • Finance & Administration.

BosQc, Quality in finance!

Visitatiecommissie positief over maatschappelijke prestaties Wooninc.

18-03-2015
Wooninc. heeft met trots kennisgenomen van de uitkomsten van de vierjaarlijkse visitatie, uitgevoerd door Ecorys. Net als vier jaar geleden scoren wij positief op alle prestatievelden. De visitatie omschrijft Wooninc. als een ambitieuze corporatie, zowel in afspraken met belanghebbenden en samenwerkingspartners als in de eigen doelstellingen.
» Lees meer

Voornemen fusie Woningstichting de Kempen en Wooninc.

Woningstichting de Kempen (WdK) uit Bladel en Wooninc. uit Eindhoven hebben besloten tot onderzoek naar een fusie. Beide woningcorporaties hebben de focus op betaalbare huisvesting voor senioren en ouderen. WdK vooral in de Kempen en Wooninc. in de regio Eindhoven. Wooninc. richt zich daarnaast ook op jongeren en anderen die voor betaalbaar wonen een beroep op haar doen. Met de samenvoeging spelen WdK en Wooninc. in op de scheiding van wonen en zorg. Door fusie wordt Wooninc. eigenaar van de volledige vastgoedportefeuille van WdK. Streefdatum voor afronding van de fusie is 1 januari 2015.
» Lees meer

Nieuwsarchief